Zostao znalezionych 3001 hase

Z pewnoci szeroko horyzontw zawdzicza niejedno Parnickiemu, ale ksika jest cakowicie oryginalna...
Szczeglnie godny podziwu jest jzyk - przetykany makaronizmami, rusycyzmami, archaizowany, bardzo pikny. Kanonierka (1978) to znw historia najnowsza, Polesie, lata dwudzieste. Mody porucznik Jan Fuchs, luteranin, potomek upadajcej mieszczaskiej...

Mimo to uparcie dryli: Kim on jest naprawd? Gdzie przebywa? Czy rzeczywicie potrafi robi te wszystkie rzeczy, o ktrych pisaem w ksikach, w szczeglnoci...
Niestety, na wiele pyta nie miaem odpowiedzi. Prawd mwic, nabraem przeko- nania, e w istocie nie wiem zbyt wiele o procie, o zespole wielorakiej osobowoci i w ogle o czymkolwiek. Sam lunch te nie przypomina pikniku. Grzebaem w talerzu z linguine* (z sosem...

Ale nie smucie si wraz ze mn, Kochane Czytelniczki...
Jest i happy end w tej historii. W dziesi lat po wizycie Andersena w Anglii, jego rodzinne miasteczko, Odense, nadao mu obywatelstwo honorowe. Do jasno iluminowanego miasta przybyy niezliczone tumy ludzi i olbrzymia liczba dzieci. Obsypany kwiatami, uhonorowany...

W trakcie natarcia owym punktem byo czoo atakujcej jednostki...
W wikszoci wypadkw Rommel zajmowa miejsce w jednym ze szturmujcych czogw, w plutonie awangardy - u boku dowdcy kompanii znajdujcej si w szpicy. Wspczesna dywizja jest wielk jednostk, zoon z przernych pododdziaw uzupeniajcych si...

Zarwno przez ksiy, jak i przez batiuszkw, cho z cakowicie przeciwstawnych kalkulacji na odlego dziejow...
Wydawaoby si, c szkodzioby klerowi katolickiemu wytworzenie swoistego Piemontu dla rodzcego si katolicyzmu biaoruskiego, powicajc w tym celu ptora powiatu na Biaostocczynie, owych kilkanacie tysicy le mwicych po polsku Polakw...

Model kapitaowy oparty jest na hipotetycznym oszacowaniu korzyci z wpaconych skadek i zaoeniu, e akcje systematycznie osigaj znacznie lepsze wyniki ni obligacje...
Metod t charakteryzuje duy koszt utrzymania systemu i cisy zwizek pomidzy wysokoci zgromadzonej skadki a wysokoci wiadczenia. Pierwsze niemieckie ubezpieczenia spoeczne zorganizowane zostay na zasadzie kapitaowej. Jednak ju wtedy zwracano...

Dlaczego pozwoli ukra sobie map? Dlaczego nie zawiadomi mieszkacw wyspy, e przypyny obce statki?Czyby tego nie widzia? Bill z...
wityStarzecpozwoli ukrasobiemap. Widzia, niemg nie widzie zmiejsca, w ktrym stoi jego chata, podpywajce statki i nie zrobi nic. Widzisz, Marikoto, on jest nieprawdopodobnie stary,yje w zupenie innymwiecie, wiecie, w...

Felicya...
Wszystkie uczennice obstpiy p. Felicy, zaczy prosi j, zagadywa, porway Stek midzy siebie i wybiegy co prdzej z domu, mimo protestacyi Obroskiej, ktra wychodzc, jeszcze powtrzya: Ja tego na siebie nie bior. Panny furkny jak ptaszki;...

Rozwj najwidoczniej przejawia si w sytuacjach, w ktrych osobnik poj struktur otoczenia i dziaa ze zrozumieniem...
Wwczas midzy bodcem a reakcja wy- stpuj nowe ogniwa fenomenalne, ktrym nie, odpowia- daj, adne realne bodce i osobnik moe zaj samo- ' dzielne stanowisko wobec zagadnienia zynnikom tym naley przypisa w miar rozwoju wzra 'ce...

Skomplikowan i peBn sprzeczno[ci ewolucj przeszBy pogldy na Mdremu biada wielkiego krytyka rosyjskiego, Wissariona BieliDskiego
Od entuzjastycznej oceny utworu w mBodzieDczych Ma- 79 Jzef Skowski (1800 1859)  powie[ciopisarz rosyjski i wybitny orientalista, polskiego pochodzenia. r|eniach literackich (1834) przechodzi BieliDski do namitnej negacji w obszernej, peBnej...

Jego pragnienia speniaj si, a modlitwy zostaj wysuchane, tylko wtedy gdy harmonizuj z jego mylami i czynami...
Co wic w wietle tej prawdy znaczy zwrot walczy z przeciwiestwami losu"? Oznacza on, e kto cigle buntuje si przeciwko zewntrznemu skutkowi , a Tak, jak czowiek myli. 6 jednoczenie cay czas rozwija i utrzymuje jego przyczyn w sercu. Przyczyna ta moe...

Przesun topr na biodro, po czym ruszy ladem Randa po szerokich szarych schodach wiodcych od przeciwlegego kraca dziedzica...
Pokrci gow, kiedy Aram sign znowu przez rami, chcc doby miecza. Mczyni w liberiach otwarli wielkie drzwi na szczycie schodw, spiowe tak samo jak zewntrzne bramy i oznakowane Wschodzcym Socem Cairhien. Kiedy taka sie zaszokowaaby...

Z tych jedn i ja usyszaem...
Ot profesor Antoni Maecki znany by ze sweg przewraliwienia w sprawach dykcji. Ktrego dnia, wygldajc z okna swojego mieszkania na drugim pitrze przy ul. Akademickiej, usysza, jak wozak sprze. dajcy wgiel piewnie nawouje: wgiel,...

Strzelanina i dzikie "u-ha!,u-ha!" dachodziy do uszu namiestnika nawet wwczas, gdy ju pooy si spa w swojej kwaterze...
W kilka dni pniej poczet naszego namiestnika posuwa si rano w stron ubniw. Po przeprawie przez Dniepr szli szerok drog stepow, ktra czya Czehryn z ubniami idc na uki, Semi- Mogiy i Chorol. Drugi taki gociniec wid ze stolicy ksicej do...

Nie byo ich zbyt wiele...
Carpio zabra mapy Saksonii i Czech, ale ju pierwszego dnia naszej wyprawy okazao si, e siostra jego zapakowaa mu pomykowo map Szwecji i Norwegii zamiast Saksonii, a Algierii, Tunisu i Trypolisu zamiast Czech. Mielimy take igy i nici, bylimy rwnie...

Zdaniem Hurlock antagonizm midzy chopcami a dziewcztami n i e ma przyczyn fizjologicznych...
Dziaaj tu wpywy kul- turowe. Istniej okrelone formy naciskw kulturowych wywieranych na chopcw i dziewczta zmierzajce do uczenia rl mskich i ko- biecych. Ju wczesne zabawy dzieci dziel si na odpowiednie dla chopcw i odpowiednie dla...

Giapa...
Rnica bya jedynie taka, e amerykaski wynalazek reaguje na trupi gaz piskiem, radzieckie ptaki za milczeniem. A koo Biegorodskogo Szosse milcz one na bardzo rozlegym terenie. Dla polskich bada wygrodzono tam zaledwie malek czsteczk, t, na ktrej przed...

Przeoony dziau, rad z mego zainteresowania, powierza mi wszystkie, jakie chc, papirusy! W jego dziale jest straszny baagan, stare pisma pomieszane z nowszymi...
Tytuy wypisane na futeraach nie odpowiadaj temu, co si mieci wewntrz. Mam zamiar przejrze po kolei wszystkie oryginay zachowane od czasw pto-lemejskich, a wic tysice! Jeli bd dugo y i bd mia kilku ofiarnych pomocnikw, moe zdoam si z tym...

Co postkiwao, jakby tary si o siebie drewniane belki twierdzy...
Odgosy wiatru. Odgosy nocy. Fortec wypeniay trzaski, pomruki i chroboty, ktre noc zdaway si goniejsze. Dziao si tak, poniewa twierdza bya stara. Mauryl tak powiedzia, kiedy pewnego razu pobieg do niego, wystraszony. Wiekowe, cinite bale...

Dysponujc obserwacjami wiadczcymi, e dotyk atwiej ni lini cig ujmuje i odrnia lini przerywan - zastosowa w podrczni- kach dla niewidomych uczniw...
3. Pismo wypuke szpilkowe Kleina A B 11 C D E 1 2 3 \n i i 11 I i Rys.4, Czcionki drukarenki dp pisma Kleina - 8 - cige liter zostay nastpione przez szereg punktw, przy za- chowaniu ksztatw liter zwykych. Udoskonali take...

Do tego trzeba za wielkiej siy artystycznej, twrczego polotu, miosnego wniknicia w dane empiryczne, zdolnoci rozwijania danych wtkw - do tego trzeba obiektywizmu...
Tymczasem obiektywizm czsto bywa tylko frazesem. Miast owego roziskrzonego od wewntrz, na zewntrz nieporuszonego i mrocznie spokojnego oka artysty mamy spokj udawany - tak jak niedostatek patosu i moralnej siy lubi przybiera mask chodnej obserwacji. W...

Sam si przekonasz, e dostaniesz od niej dla mnie co do picia...
To niemoliwe! Skd niby miaaby wiedzie, czego chcesz, skoro ja jej tego nie powiem? zdumia si Nakire. Tajemnica tkwi w tej kartce odpar tata. Nakire, zaintrygowany t zagadk uda si do naszego domu. Mama przeczytaa wiadomo i na oczach Nakire...

Jej zazdro wobec pechowej, niby pokonanej rywalki wcale nie mijaa z upywem lat, gdy Wanda podejrzewaa ma o chroniczn wierno tej kobiecie...
Wierno niewybaczaln u onatego mczyzny. - Moe ona zostaa staruszk - powiedziaa. - To cakiem moliwe. - I popatrzya na ma w nadziei, e przyzna jej racj. Sawicz naturalnie przytakn. - A jednak mimo wszystko naley pj do Heleny Siergiejewny -...

Zdanie popr...
; 14. Zdanie bd. => transformacja zdania ok. skutku, popr.: 21-letnia Veronique Passini wesza w jego ycie jak burza i przywrcia mu rado ycia. Zmienia te jego przyzwy czajenia i upodobania; 15. Zdanie bd. => transformacja zdania wsprzdnego o...

Ani mi na nikim nie zaley, ani nikomu na mnie...
Nie mam wic co traci. Nie ma mnie jak okaleczy - rozemiaem si - Jestem jakby niemiertelny. Kaolla tez si rozemiaa. - Faktycznie masz chyba ten ujemny iloraz inteligencji. W yciu nie syszaam czego tak gupiego. Poczuem si, jakby uderzony...

Po pogrzebie Wojtyowie dali do krakowskiej gazety ogoszenie, w ktrym dzikowali lekarzom i pielgniarkom ze szpitala w Bielsku za pomoc i opiek, jakiej udzielili...
Podpisali je: Ojciec i Brat". W cigu nastpnych lat wrodzony optymizm i energia wziy gr i Wojtya bez reszty odda si pracy w szkole, a jego religijno jeszcze S1? pogbia. Poza tym okaza si zapalonym sportowcem i bardzo 71 towarzyskim modziecem, w...

We wsiach na prawie polskim lub ruskim, gdzie nie byo samorzdu, ludno podlegaa wadzy pana wsi, ktry take sprawowa w nich sdy, miaa jednak moliwo dochodzenia swych...
Moga rwnie wystpowa przeciwko swoim panom w sdach waciwych dla pozwanych, zwaszcza gdy chodzio o podnoszenie ciarw i naduycia. Ludno wieniacza cieszya si wolnoci osobist. Oznaczao to, e moga opuszcza uytkowane gospodarstwa i przenosi...

Strona 1 / 1121 , 2, 3, 4, 5 ... 112